Nyheter.

Konkursutförsäljning klädbutiken 18 – 80 start 26/6 kl. 10.00

Annons

TEN – möte i Duisburg, Tyskland

Några av våra advokater på  vår byrå, Sylwan och Fenger-Krog, har den 15-17 juni varit i Duisburg i Tyskland med det internationella advokatnätverket TEN.
Se bilder här nedan.

IMG_4371

IMG_4389

IMG_4387_ny

 

Falun, en av Sveriges advokattätaste kommuner

Falun är en av de mest advokattäta städerna i Sverige. Vår VD Axel Eskeby uttalar sig om orsakerna i senaste numret av Advokaten.  Läs artikel här nedan. https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2017/nr-3-2017-argang-83/har-ar-sveriges-advokattataste-kommuner/ 

 

Villafastighet till salu i Idkerberget, Borlänge

Fastigheten Borlänge Idkerberget 6:35 med adress Ringvägen 14A och 14B i Idkerberget, Borlänge försäljs på offentlig auktion i enlighet med lagen om samäganderätt. Fastigheten består av två lägenheter vilka bägge är uthyrda.

Underlag för försäljning såsom närmare beskrivning av fastigheten, foton och försäljningsvillkor kan erhållas på advokatfirmans hemsida www.sylwan.se/till-forsaljning
eller beställas genom att kontakta advokatfirman på telefon 023 – 70 58 00.

Visning sker onsdag den 15 mars klockan 13.00 eller efter överenskommelse. Förhandsanmälan krävs. Anmälan sker per mail till info@sylwan.se, senast tisdag den 14 mars.

Auktionen hålls onsdag den 22 mars. Klockslag och plats meddelas senare. Förhandsanmälan sker per mail till info@sylwan.se senast måndag den 20 mars.

 

Internetleverantör tvingas blockera piratsajter

I ett uppmärksammat avgörande har Patent- och marknadsöverdomstolen förelagt en Internetleverantör att vid vite blockera två angivna sajter.

Rättighetsinnehavarna har drivit en process mot en internetleverantör och krävt förbud för internetleverantören att ge sina kunder tillgång till sajterna The Pirate Bay och Swefilmer.

Rättighetsinnehavarna grundar sin talan på ett EU-direktiv, det s.k. Infosocdirektivet samt EU-domstolens avgörande i liknande fall.

Paten-och marknadsöverdomstolen konstaterar att såväl direktivets ordalydelse samt EU-domstolens praxis innebär en skyldighet för medlemsstaterna att se till att rättsinnehavare har en möjlighet att utverka förbudsföreläggande mot internetleverantörer som utnyttjas av tredje part för att begå upphovsrättsbrott.

Domstolen konstaterar visserligen att det iden svenska upphovsrättslagen saknas direkt stöd för att förelägga en ren accessleverantör att blockera vissa sajter, men genom kravet på direktivkonform tolkning av nationell lagstiftning och efter en proportionalitetsbedömning kommer domstolen fram till att rättighetshavarnas yrkanden ska bifallas.

Genom domen ansluter sig Sverige till en rad Europeiska länder såsom Norge, Danmark, Finland, Frankrike och Storbritannien som redan tillämpar motsvarande princip.

Lagrådet påtalade, redan när den svenska upphovsrättslagen omformades för att harmoniseras med Infosocdirektivet, att en rättsregel som klargjorde förhållandet till internetleverantörerna borde införas. Regeringen valde då att inte införa en sådan regel, vilket har medfört ett oklart rättsläge. Genom Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande får rättsläget numer anses klarlagt.