Medarbetare.

Axel Eskeby, Advokat & delägare

E-post: ae@sylwan.se, Telefon: 023 - 70 58 00

Utbildning

Jur kand vid Stockholms Universitet (jur kand 1998). Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2003.

Yrkeserfarenhet

Notarietjänstgöring vid Hedemora tingsrätt 1998-2000. Anställd hos Sylwan & Fenger-Krog sedan 2000.

Språk

Svenska, Engelska

Verksamhetsinriktning företagsklienter

Huvudsakligen verksam inom varumärkesrätt och annan immaterialrätt, marknadsrätt, offentlig upphandling, och kommersiella tvister.

Verksamhetsinriktning privatklienter

Allmän praktik med särskild inriktning på personskadeärenden såsom trafikskador, patientskador, ansvarsskador, olycksfall m. m. Är även verksam som försvarsadvokat och målsägandebiträde.