Medarbetare.

Henrik Jalkenäs, Advokat & delägare

E-post: hj@sylwan.se, Telefon: 023 - 70 58 00

Utbildning

Jur kand 1999, Stockholms universitet, Civilekonom 1993, Högskolan i Karlstad. Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2005.

Yrkeserfarenhet

Lärare i företagsekonomi, 1994-1995, Revisor och konsult, Lindebergs Grant Thornton AB i Stockholm 1995-2000, Biträdande jurist, Advokatfirman Abersten i Stockholm, 2000-2003. Anställd hos Sylwan & Fenger-Krog sedan 2003.

Språk

Svenska, Engelska

Verksamhetsinriktning företagsklienter

Köp- och avtalsrätt, arbetsrätt, företagsöverlåtelser, kommersiella tvistemål, styrelseuppdrag, konkurs- och obeståndsrätt.