Medarbetare.

Jonas Frydenberg, Jurist

E-post: jf@sylwan.se, Telefon: 023-70 58 00

Utbildning

Juristexamen, Uppsala Universitet 2011 Studier i ekonomi, Uppsala Universitet 2009-2010 Lärarprogrammet, Uppsala Universitet 2006-2008

Yrkeserfarenhet

Jurist Mäklarsamfundet 2011-2016 Jurist Ahlford advokatbyrå i Uppsala 2016-2018 Anställd hos Sylwan & Fenger-Krog sedan 2018

Språk

Svenska, Engelska, Tyska, Franska

Verksamhetsinriktning företagsklienter

Jonas agerar främst rådgivare inom bygg- och fastighetsrelaterade frågor, exempelvis hyresfrågor, entreprenader, fel i fastighet och bostadsrättsjuridik. Jonas är även rådgivare inom allmän affärsjuridik och biträder i olika typer av tvister.

Verksamhetsinriktning privatklienter

Fastighetsrätt och skadestånd