Medarbetare.

Karolin Andreasson, Advokat

E-post: ka@sylwan.se, Telefon: 023 - 70 58 00

Utbildning

Stockholms universitet (jur kand 2007) Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2014.

Yrkeserfarenhet

Notarietjänstgöring vid Umeå tingsrätt 2007-2009. Biträdande jurist hos Kriström Advokatbyrå KB 2010-2011. Anställd hos Sylwan & Fenger-Krog sedan 2011.

Språk

Svenska, Engelska

Verksamhetsinriktning företagsklienter

Verksamhetsinriktning privatklienter