Medarbetare.

Karolin Andreasson, Advokat


Utbildning

Stockholms universitet (jur kand 2007)
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2014.

Yrkeserfarenhet

Notarietjänstgöring vid Umeå tingsrätt 2007-2009.
Biträdande jurist hos Kriström Advokatbyrå KB 2010-2011.
Anställd hos Sylwan & Fenger-Krog sedan 2011.

Språk

Svenska, Engelska

Verksamhetsinriktning företagsklienter

Verksamhetsinriktning privatklienter