Medarbetare.

Madelene L. Rystedt, Advokat

E-post: mlr@sylwan.se, Telefon: 023 - 70 58 00

Utbildning

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2020.

Yrkeserfarenhet

Madelene kommer senast från Juristbyrån, Falun, där hon främst arbetat med ekonomisk familjerätt.

Språk

Svenska, Engelska

Verksamhetsinriktning privatklienter