Medarbetare.

Marita Danielsson, Ekonomichef

E-post: md@sylwan.se, Telefon: 023 - 70 58 00

Yrkeserfarenhet

Marita Danielsson är anställd av Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog sedan 1980.

Språk

Svenska, Engelska