Medarbetare.

Mikael Lundqvist, Konsult


Yrkeserfarenhet

Mikael har varit byråns ekonomichef under tiden 1974-2012. Mikael anlitas numera på konsultbasis och biträder bl a  med handläggning av konkurser.

Språk

Svenska