Medarbetare.

Mikael Lundqvist, Konsult

E-post: ml@sylwan.se, Telefon: 023 - 70 58 00

Yrkeserfarenhet

Mikael har varit byråns ekonomichef under tiden 1974-2012. Mikael anlitas numera på konsultbasis och biträder bl a  med handläggning av konkurser.

Språk

Svenska