Medarbetare.

Rickard Mander, Advokat

E-post: rm@sylwan.se, Telefon: 023 - 70 58 00

Utbildning

Studier i ekonomi, Högskolan Dalarna 2007-2009. Studier i juridik, Uppsala Universitet 2009-2010. Juristexamen, Uppsala Universitet 2015. Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2021.

Yrkeserfarenhet

Tingsnotarie Falu tingsrätt 2016-2018. Anställd hos Sylwan & Fenger-Krog sedan 2018.

Språk

Svenska, Engelska

Verksamhetsinriktning företagsklienter

Associationsrätt, köp- och avtalsrätt, kommersiella tvistemål, konkurs- och obeståndsrätt.

Verksamhetsinriktning privatklienter

Målsägandebiträde