Medarbetare.

Rickard Mander, Jurist


Utbildning

Studier i ekonomi, Högskolan Dalarna 2007-2009.
Studier i juridik, Uppsala Universitet 2009-2010.
Juristexamen, Uppsala Universitet 2015.

Yrkeserfarenhet

Tingsnotarie Falu tingsrätt 2016-2018.
Anställd hos Sylwan & Fenger-Krog sedan 2018.

Språk

Svenska, Engelska

Verksamhetsinriktning företagsklienter

Associationsrätt, köp- och avtalsrätt, kommersiella tvistemål, konkurs- och obeståndsrätt.

Verksamhetsinriktning privatklienter

Målsägandebiträde