Medarbetare.

Tintin Persson, Juristassistent

E-post: tp@sylwan.se, Telefon: 023-70 58 00

Utbildning

Tintin studerar för närvarande på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Tintins arbetsuppgifter består i att biträda byråns advokater med bl.a. rättsutredningar samt att bistå byrån med administrativa uppgifter.