Nyheter.

Envikens Mark och Trädgård AB i konkurs

Envikens Mark och Trädgård AB försattes i konkurs vid Falu tingsrätt
den 27 januari 2021. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Per Råström.

Bolaget har utfört markentreprenader i huvudsak i Dalarna med omnejd.

Egendom utbjuds till försäljning via auktionsförfarande online genom PS Auktioners försorg.

Möjlighet att se och lämna bud på den egendom som utbjuds finns på följande länkar https://bit.ly/3q2DO8r