Nyheter.

Ny medarbetare hos advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog

Rickard
Sylwan och Fenger-Krog välkomnar ny medarbetare, Rickard Mander. Han började arbeta hos oss den 1 mars 2018.

Rickard kommer att arbeta med konkurs- och obeståndsrätt samt affärsjuridik i övrigt. Han kommer även åta sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Rickard kommer närmast från Falu tingsrätt, där han har fullgjort sin notarietjänstgöring.