Försommarmingel på byrån.

Försommarmingel på byrån

Vårt välbesökta försommarmingel gick av stapeln den 8 juni. Med så många underbara gäster var succén ett faktum.

Vi tackar alla som var med och bidrog till en minnesvärd afton.

kvartett med Emma

plockmat

Bild med Henrik och gäster gäster Per med gäster

TEN-gruppens årsmöte fredag den 25 maj 2018

Den 25 maj deltog Sylwan och Fenger-Krog vid TEN-gruppens årsmöte i Florens. Vi tackar den italienska värdbyrån för ett mycket lyckat och välorganiserat möte med bland annat besök på domstolen i Florens och föredrag om den italienska civilprocessen. Två nya byråer från Litauen respektive Kroatien valdes också in i TEN-gruppen, vilket betyder att Sylwan och Fenger-Krog, via TEN, nu kan erbjuda juridiskt biträde i yppersta klass i inte mindre än 18 länder.

Den 25 maj deltog Sylwan och Fenger-Krog vid TEN-gruppens årsmöte i Florens. Vi tackar den italienska värdbyrån för ett mycket lyckat och välorganiserat möte med bland annat besök på domstolen i Florens och föredrag om den italienska civilprocessen. Två nya byråer från Litauen respektive Kroatien valdes också in i TEN-gruppen, vilket betyder att Sylwan och Fenger-Krog, via TEN, nu kan erbjuda juridiskt biträde i yppersta klass i inte mindre än 18 länder.

IMG_4921 IMG_4924 IMG_4914        IMG_4925 IMG_4928 IMG_4931

Fördel Volvo angående varumärke

Volvo har ansökt om hävning av ett bolags ansökan om att registrera ”MADE BY SWEDEN”. Enligt Volvo står registreringen i strid med Volvos användning av ”Made by Sweden” som i stor omfattning använts i Volvos marknadsföringskampanjer.

En varumärkesregistrering får hävas om det registrerade varumärket kan förväxlas med ett kännetecken som användes av någon annan vid tiden förvarumärkesansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vidtidpunkten för ansökan (2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen).

Volvo anförde att den omfattande användningen av ”Made by Sweden” medfört varumärkesrättslig inarbetning och att således bolagets registrering gör intrång i Volvos inarbetade äldre rätt.

När målet prövades i patent- och marknadsdomstolen ansåg domstolen att ”Made by Sweden” har en viss ursprunglig särskiljningsförmåga och därmed torde kunna betraktas som ett kännetecken.  Volvos användning ansågs däremot inte ha medfört en inarbetning.

Domstolen finner det ändå visat att bolaget vid ansökan om registrering känt till Volvos användning och att syftet med registreringen vari otillbörligt i syfte att försvåra eller dra nytta av Volvos användning av varumärket.

Sammanfattningsvis konstaterar domstolen att Volvos kännetecken och bolagets registrerade varumärken är identiska och därmed förväxlingsbara, att bolaget känt till Volvos användning och att registreringen skett i otillbörligt syfte. skäl att häva registreringen förelåg därför.

Domen visar att ett kännetecken, trots att det vare sig är registrerat varumärke eller inarbetat kan ge ett skydd mot otillbörlig registrering av förväxlingsbara märken. Ett grundkrav torde dock vara att kännetecknet har någon ursprunglig särskiljningsförmåga.

Ny medarbetare hos advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog

Rickard
Sylwan och Fenger-Krog välkomnar ny medarbetare, Rickard Mander. Han började arbeta hos oss den 1 mars 2018.

Rickard kommer att arbeta med konkurs- och obeståndsrätt samt affärsjuridik i övrigt. Han kommer även åta sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Rickard kommer närmast från Falu tingsrätt, där han har fullgjort sin notarietjänstgöring.

 

Ny medarbetare

Jonas-Frydenberg_2000
Vi välkomnar Jonas Frydenberg som började arbeta hos oss idag.

Jonas kommer arbeta med fastighetsrätt, hyresrätt samt affärsjuridik i övrigt. Jonas kommer närmast från Ahlford Advokatbyrå, Uppsala.