Nyheter.

Plåtslageri till försäljning

Den 9 december 2022 försattes Dalarnas Plåtslageri AB i konkurs. Till konkursförvaltare utsågs advokat Henrik Jalkenäs.

Bolaget bedriver verksamhet inom plåtslageri och takarbete. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler på Hejargatan 1 i Borlänge.

Rörelsen/tillgångarna är nu till salu.

Indikativa anbud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt och senast den 21 december 2022. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Anbudsunderlag finns på Plåtslageri till försäljning – Sylwan & Fenger-Krog