Falun.

Falun

Vårt Falukontor ligger centralt vid korsningen Trotzgatan/Svärdsjögatan, alldeles bakom Kristine kyrka.

Trotzgatan 22-24
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00
Fax: 023-643 65
* = Obligatorisk