Nyheter.

Till försäljning – småindustri för produktion av elrör med och utan fördragna kablar

Den 23 mars 2023 försattes Elkanalen i Sverige AB i konkurs. Till konkursförvaltare utsågs advokat Henrik Jalkenäs.

Bolaget tillverkar produkter för elinstallationsmarknaden där huvudprodukten är flexibla elrör med och utan fördragna kablar. Verksamheten bedrivs i förhyrda industrilokaler i Borlänge.

Rörelsen/tillgångarna är nu till salu.

Indikativa anbud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt och senast den 12 april 2023. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.
OBSERVERA ATT ANBUDSTIDEN BLIVIT FÖRLÄNGD TILL OCH MED DEN 19 april 2023. 

Anbudsunderlag finns på Preliminärt anbudsunderlag, uppdaterat 230329.doc