Internationellt.

Internationellt

Vi lever i en allt mer internationell miljö där såväl affärer som familjeförhållanden sträcker sig utanför Sveriges gränser. För att möta våra klienters behov av internationell juridisk rådgivning är Sylwan & Fenger-Krog medlem i organisationen TEN.

TEN (The European Network) är en sammanslutning av advokatbyråer inom EU där medlemsbyråerna har ett nära samarbete. Representanter för medlemsbyråerna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. TEN ställer höga kompetens- och kvalitetskrav på medlemsbyråerna. Medlemskapet i TEN ger således våra klienter tillgång till kvalificerad juridisk sakkunskap också i ärenden med internationella förhållanden. Läs mer www.ten-law.net.