Karriär.

Karriär

Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog är verksam inom de flesta centrala rättsområden såväl inom affärjuridik som humanjuridik.

Som jurist på Sylwan och Fenger-Krog får du stort ansvar, men också frihet. Du kommer att få spännande och stimulerande arbetsuppgifter och det ges också förutsättningar till gedigen fortbildning såväl genom intern som genom extern utbildning.

Varje medarbetares kompetens är en ovärderlig resurs för vårt företag. Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog har därför alltid intresse av att komma i kontakt med människor som kan komplettera och utveckla vår verksamhet.

Till juriststudenter erbjuder vi tillfälle till värdefull arbetserfarenhet genom våra sommarnotarietjänster. Du som söker bör ha minst tre års juridikstudier med goda resultat. I år, 2022, har vi beslutat att vi inte ska ta emot någon sommarnotarie.