Till försäljning.

SMTE Teknik AB försattes i konkurs vid Falu tingsrätt den 31 januari 2020. Till konkursförvaltare utsågs advokaten Henrik Jalkenäs.

Bolaget bedriver produktutveckling, tillverkning och service med inriktning mot gruv – och stålindustrin.

Rörelsen är nu till salu.

Anbud ska vara skriftligt och konkursförvaltningen tillhanda senast
den 21 februari 2020.

Se anbudsunderlag här nedan

Bilagor

Kontaktperson

Henrik Jalkenäs

Henrik Jalkenäs, Advokat & delägare