Till försäljning.

 

 

 

 

 

 

 

Cykel & Längdspecialisten i Falun AB  ( Cykel & Längd ) försattes i konkurs av Falu tingsrätt den 23 oktober 2019.

Cykel & Längd har  handel med cyklar, fjällprodukter för friluftsliv, skidor, sportskor och sportkonfektion. Bolaget har även bedrivit racingservice av längdskidor och cyklar.

Rörelsen är nu till salu.

Anbud ska vara skriftligt och konkursförvaltaren Henrik Jalkenäs tillhanda senast
fredag den 8 november 2019.  Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.
Se nedan anbudsunderlag.

Bilagor

Kontaktperson