Företag.

Sylwan & Fenger-Krog är specialister på affärsjuridik

Sylwan & Fenger-Krog har lång och gedigen erfarenhet inom de rättsområden som rör företag, företagare och kommersiella förhållanden. Vi erbjuder våra klienter specialistkompetens inom centrala rättsområden som avtalsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt och immaterialrätt. Vi erbjuder tjänster såsom rådgivning och biträde vid företagsöverlåtelser, upprättande av köpeavtal, distributionsavtal, aktieägar/kompanjonsavtal, licensavtal m. fl. avtalstyper. Vi biträder också i frågor om bolagsorganisation samt företags styrning och finansiering.

Vår strävan är att med kompetens och engagemang lösa våra klienters problem
snabbt, effektivt och med högsta kvalitet.

Kontaktpersoner

Henrik Jalkenäs

Henrik Jalkenäs, Advokat & delägare


Axel Eskeby

Axel Eskeby, Advokat, VD & delägare


Per Råström

Per Råström, Advokat & delägare


Jonas Frydenberg

Jonas Frydenberg, Jurist


Rickard Mander

Rickard Mander, Advokat


Jakob Raihle

Jakob Raihle, Jurist