Företag.

Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog är specialister på affärsjuridik

Advokatfirman S&FK har lång och gedigen erfarenhet inom affärsjuridik, d.v.s. de rättsområden som rör företag, företagare och kommersiella förhållanden, Vi erbjuder våra klienter skräddarsydda lösningar och specialistkompetens inom centrala rättsområden såsom avtalsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt och immaterialrätt. Vårt tjänsteerbjudande omfattar exempelvis rådgivning och biträde vid avtalsförhandlingar, företagsöverlåtelser, upprättande av köpeavtal, distributionsavtal, aktieägar/kompanjonsavtal, licensavtal eller andra avtalstyper som förekommer i kommersiella förhållanden. Vi biträder även i frågor om bolagsorganisation, företagsstyrning, finansiering och i företagsekonomiska angelägenheter. Vår verksamhet omfattar såväl Dalarna som övriga Sverige.

Vår strävan är att med kompetens och engagemang lösa våra klienter affärsjuridiska problem snabbt, effektivt och med högsta kvalitet.

Kontaktpersoner

Henrik Jalkenäs, Advokat & delägare


Axel Eskeby, Advokat, VD & delägare


Per Råström, Advokat


Jonas Frydenberg, Jurist


Jakob Raihle, Advokat


Rickard Mander, Advokat