Företag.

Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog är specialister på affärsjuridik

Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog har lång och gedigen erfarenhet inom affärsjuridik, d.v.s. de rättsområden som rör företag, företagare och kommersiella förhållanden. Vi erbjuder våra klienter skräddarsydda lösningar och specialistkompetens inom centrala rättsområden såsom avtalsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt och immaterialrätt. Vårt tjänsteerbjudande omfattar exempelvis rådgivning och biträde vid avtalsförhandlingar, företagsöverlåtelser, upprättande av köpeavtal, distributionsavtal, aktieägar/kompanjonsavtal, licensavtal eller andra avtalstyper som förekommer i kommersiella förhållanden. Vi biträder även i frågor om bolagsorganisation, företagsstyrning, finansiering och i företagsekonomiska angelägenheter. Vår verksamhet omfattar såväl Dalarna som övriga Sverige.

Vår strävan är att med kompetens och engagemang lösa våra klienters affärsjuridiska problem snabbt, effektivt och med högsta kvalitet.

Kontaktpersoner

Henrik Jalkenäs, Advokat & delägare


Axel Eskeby, Advokat & delägarePer Råström, Advokat


Rickard Mander, Advokat