Företag.

Konkurs- och obeståndsrätt

Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog har en mångårig erfarenhet av konkursförvaltning och annan obeståndsjuridik. Byrån är en av de mer betydande byråerna i regionen inom konkursförvaltning och företagsrekonstruktion. Våra konkursförvaltare och övriga jurister, ekonomer och administrativ personal som arbetar inom konkurs- och obeståndsrätt levererar med högsta kvalitet vid såväl stora som mindre konkurs- eller rekonstruktionsuppdrag. Byrån, som idag har tre erfarna konkursförvaltare, är i huvudsak verksamma i Dalarna men åtar sig regelbundet ärenden i andra delar av landet.

Information om din anställning med anledning av konkurs

Vad innebär konkurs?
En gäldenär som är på obestånd ska efter egen eller borgenärs ansökan försättas i konkurs. Med obestånd avses att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Läs mer om Lönegaranti eller Information om din anställning med anledning av konkurs (PDF) .

Kontaktpersoner

Henrik Jalkenäs, Advokat & delägare


Per Råström, Advokat


Rickard Mander, Advokat