Företag.

Konkurs och obestånd

Sylwan & Fenger-Krog har en mångårig erfarenhet av konkursförvaltning och annan obeståndsjuridik. Med tre konkursförvaltare är vi en av regionens främsta byråer inom området konkurs och obestånd. Förutom konkursförvaltaruppdrag och rådgivningsärenden åtar vi oss även uppdrag som företagsrekonstruktör.

Information om din anställning med anledning av konkurs

Vad innebär konkurs?
En gäldenär som är på obestånd ska efter egen eller borgenärs ansökan försättas i konkurs. Med obestånd avses att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Läs mer om Lönegaranti eller Information om din anställning med anledning av konkurs (PDF).

Kontaktpersoner

Henrik Jalkenäs

Henrik Jalkenäs, Advokat & delägare


Per Råström

Per Råström, Advokat & delägare