Företag.

Lönegaranti

Den statliga lönegarantin finns till för att ett företags anställda inte ska bli utan innestående lön om företaget inleder företagsrekonstruktion eller går i konkurs.

Den statliga lönegarantin gäller för alla anställda i ett företag, från vikarier till VD. Tanken är att alla som arbetat i företaget ska få lön. Undantag finns om man själv i någon mån äger företaget, eller har en anhörig som gör det.

Det finns särskilda regler om hur länge man kan få lön genom lönegaranti och hur mycket pengar man kan få. Det är Länsstyrelsen som betalar ut lönegarantilön till de anställda efter att konkursförvaltaren eller företagsrekonstruktören fattar beslut om lönegaranti. Att man beviljas lönegaranti betyder inte alltid att man får ut hela lönen eller att lönen betalas på den vanliga löneutbetalningsdagen. 

Vanliga frågor om lönegaranti:

Kan jag ersättning från den statliga lönegarantin?

Alla som är anställda i bolaget vid konkursen eller rekonstruktionen omfattas av lönegarantin. 

Vad behövs för att ansöka om ersättning?

Konkursförvaltaren beslutar om lönegaranti. Du behöver normalt inte göra någon ansökan. Däremot måste du lämna en försäkran till Länsstyrelsen om att dina uppgifter om lön och anställningsförhållanden är riktiga. Du får en särskild blankett hemskickad från Länsstyrelsen.

Hur får jag tag på ett arbetsgivarintyg?

Arbetsgivarintyg, liksom betyg och andra intyg utfärdas av arbetsgivaren, inte konkursförvaltaren. Lämpligast kontaktar du din närmaste chef.

När betalas lönen ut?

Man får räkna med att det kan dröja någon vecka och det är inte säkert att lönen betalas ut på din vanliga löneutbetalningsdag. 

Konkursförvaltaren måste först utreda anställningsförhållanden och lönefrågor, därefter skickas konkursförvaltarens beslutet till Länsstyrelsen. Det är sedan Länsstyrelsen som betalar ut lönen. Hur lång lönen dröjer beror alltså på konkursförvaltarens och Länsstyrelsens handläggningstider. 

Får jag ersättning om jag blir uppsagd p.g.a. konkursen?

Om du blir uppsagd av konkursförvaltaren har du rätt till lön under uppsägningstiden, under förutsättning att du har anmält dig till Arbetsförmedlingen. 

Vilken uppsägningstid gäller?

Oavsett vilken uppsägningstid som står i ditt anställningsavtal gäller de uppsägningstider som följer av lagen om anställningsskydd (LAS).

Får jag semesterersättning?

Ja, du har rätt att få ut semesterersättning genom lönegarantin för intjänad, ej uttagen, semester avseende det innevarande och det närmast föregående intjänandeåret samt därutöver viss sparad semester (högst 5 dagar).

Kan jag få ersättning för lön som arbetsgivaren inte betalt ut före konkursen?

Ja, du kan få ersättning för lön som tjänats in de senaste tre månader före konkursansökan lämnades in till tingsrätten.

Ersätter lönegarantin hela min lön?

Eftersom det finns ett maxbelopp för lönegarantin kan det medföra att du får en lägre lön.

Hur mycket ersättning kan man få?

Lönegarantin ersätter upp till maximalt 4 basbelopp, vilket år 2022 motsvarar 193 200 kr. 

Får jag lön om jag är sjukskriven?

Nej. Lönegaranti betalas inte ut om du samtidigt får sjukpenning.

Får jag lön om jag är föräldraledig?

Nej. Om du får föräldrapeng har du inte rätt till lön genom lönegarantin. 

Varifrån kommer pengarna?

Lönegaranti betalas av staten via Länsstyrelsen.

Vart vänder jag mig om jag är missnöjd?

Om du inte beviljats lönegaranti eller anser att du fått för lite ersättning kan du kontakta konkursförvaltaren och begära omprövning av beslutet. Du kan även vända dig till ditt fackförbund och rådgöra. Är du fortsatt missnöjd har du möjlighet att väcka talan vid tingsrätten. 

Vart vänder jag mig om jag har frågor om lönegaranti?

Har du frågor eller funderingar kan du vända dig till konkursförvaltaren, Länsstyrelsen eller ditt fackförbund. 

Kontaktpersoner

Henrik Jalkenäs, Advokat & delägare


Per Råström, Advokat