Företag.

Tvistlösning

Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog biträder klienter i situationer där tvist riskerar att uppkomma eller vid tillfällen då tvisten redan är ett faktum. Vid tvistlösning tillhandahåller vi vårt kunnande och vår kompetens – oavsett om tvisten handläggs i domstol, i skiljenämnd eller i annat forum.

Kontaktpersoner

Henrik Jalkenäs

Henrik Jalkenäs, Advokat & delägare


Axel Eskeby

Axel Eskeby, Advokat, VD & delägare


Per Råström

Per Råström, Advokat & delägare