Företag.

Tvistlösning

I kommersiella förhållanden finns alltid en risk för att parter blir oeniga och hamnar i tvist. Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog biträder klienter i situationer där tvist riskerar att uppkomma eller där tvisten redan är ett faktum. Vid tvist tillhandahåller vi våra klienter vårt kunnande och vår kompetens för att lösa tvisten till klientens bästa utom rätta, i domstol eller annat forum. Vi biträder klienter såväl i Dalarna som i övriga landet.

Kontaktpersoner

Axel Eskeby, Advokat & delägare


Per Råström, Advokat


Henrik Jalkenäs, Advokat & delägare