Ekonomisk familjerätt.

Ekonomisk familjerätt

Den ekonomiska familjerätten rör frågor såsom bodelning inom äktenskapet, vid äktenskapsskillnad eller dödsfall, upprättande av testamente framtidsfullmakt m. m. Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog tillhandahåller specialistkompetens inom området ekonomisk familjerätt och våra advokater och biträdande jurister förekommer ofta som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman. Vi åtar oss även uppdrag som ombud för part i bodelningsärenden, arvstvister eller andra ärenden inom den ekonomiska familjerätten.

Kontaktpersoner

Madelene L. Rystedt, AdvokatRickard Mander, Advokat