Vårdnadsmål.

Vårdnadsmål

Familjerätten har under lång tid varit en viktig del av byråns verksamhet. Uppdrag som rör vårdnad, boende och umgänge med barn kräver engagemang och skicklighet. Sylwan & Fenger-Krog tillhandahåller advokater och biträdande jurister med särskild kompetens på området för att på bästa sätt lösa de problem som vårdnadsmål omfattar.

Kontaktpersoner

Karolin Andreasson

Karolin Andreasson, Advokat


Madelene L. Rystedt

Madelene L. Rystedt, Jur. kand.


Annika Troive Hedman

Annika Troive Hedman, Advokat


Rickard Mander

Rickard Mander, Jurist