Vårdnadsmål.

Vårdnadsmål

Familjerätten är en central del av byråns verksamhet. Uppdrag som rör vårdnad, boende och umgänge med barn kräver stort engagemang och skicklighet för att säkerställa bästa stöd och hjälp för klienten. Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog erbjuder advokater och biträdande jurister med särskild familjerättslig kompetens för att på bästa sätt lösa de problem som vårdnadsmål omfattar. Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog är primärt verksam i Dalarna, men våra advokater och biträdande jurister inom det familjerättsliga området åtar sig vid behov uppdrag även i andra delar av landet.

Kontaktpersoner


Madelene L. Rystedt, Advokat