Till försäljning.

Den 9 december 2022 försattes Dalarnas Plåtslageri AB i konkurs. Till konkursförvaltare utsågs advokat Henrik Jalkenäs.

Bolaget bedriver verksamhet inom plåtslageri och takarbete. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler på Hejargatan 1 i Borlänge.

Rörelsen/tillgångarna är nu till salu.

Indikativa anbud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt och senast den 21 december 2022. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Bilagor